Lijstenrestaureren

Lijstenrestaureren:
Voor het laten restaureren van uw oude en gebruikte lijsten kunt terecht bij Ons.
Bij het restaureren van uw lijst wordt het ontbrekende deelof beschadigde gedeelte van een lijst vervangen of hersteld. Traditionele, ambachtelijke restauratie van schilderij- en spiegellijsten is een echte ambacht.
Het eeuwenoude vakmanschap met gebruik van materialen en grondstoffen van voorheen, vereist een gedegen opleiding, vakkennis, kleurgevoel en ervaring.

Het is overigens niet alleen die vakkennis, maar ook het feilloos aanvoelen tot waar een restauratie gaan kan om de authenticiteit van de lijst te behouden. Het spelen met patine, pigmentkennis en het hebben van een overzichtsbeeld.

Patineren van het gerestaureerde gedeelte, bijvoorbeeld na vergulding, is het in kleur brengen van de oude natuurlijk ontstane kleur van de behouden gedeelten en het vernieuwde stuk. Voordeel daarbij is dat er alleen gewerkt wordt zoals dat vroeger ook gedaan werd. Met ieder ander modern uitgevonden medium is dat vrijwel onmogelijk.

Het te restaureren lijstwerk kan bestaan uit missende delen en/of ornamenten, losse delen, verdroogde stukken, kaal gepoetste stukken of het vernieuwen van delen die door vocht zijn aangetast. Vaak zal een eerdere restauratie of toevoegsel eerst verwijderd moeten worden alvorens te kunnen beginnen. Doet men dat niet dan zullen juist de nieuwe restauraties in negatieve zin na herstel gaan overheersen.

Voor het professioneel laten restaureren van uw lijsten kunt u terecht bij lijstenmakerij-lijstenmaker.nl.
Door een team met jarenlange ervaring met het professioneel restaureren van uw oude en nieuwe lijsten!

Gespecialiseerd in het restaureren van:
Restauratie van schilderijlijsten  
Restauratie van spiegellijsten
Restauratie van verguldelijsten
Restauratie van gekleurdelijsten

Volgende_