Advertentie

Aanbiedingen

Affiliate Programma

Door het invullen van het inschrijvingsformulier erkent u eens te zijn met de onderstaande voorwaarden van het lijstenmakerij lijstenmaker affiliate programma.

1. Deelname aan het programma
Door het invullen van het inschrijvingsformulier wordt u vanzelf een AFFILIATE en bent u gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Uw deelname aan het programma is uitsluitend voor dit doel: om wettelijk te adverteren via onze website om een commissie te ontvangen voor producten aangeschaft door uw persoonlijke referral.

2. Betalingsschema
  1. In aanmerking komende betalingen - alle affiliate gelden die verschuldigd zijn bij orders gegenereerd als gevolg van affiliate links / Web Site zullen plaatsvinden gedurende 30 dagen na de datum van verzending van een bestelling. Bestellingen zijn meestal verzonden 1-7 dagen nadat een bestelling wordt geplaatst. Dit stelt ons in staat voldoende tijd te winnen voor eventuele retourzendingen, uitwisselingen of geannuleerde orders. Betalingen zullen worden berekend en controleert verzonden naar AFFILIATE tijdens de laatste week van elke maand in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van dit document.
  2. AFFILIATE Betalingen - betaling aan Affiliate zullen niet worden gemaakt voor bedragen kleiner dan € 10,00 , tenzij op verzoek van AFFILIATE. Voorbeeld: als u een totaal omzet heeft van € 50,00 heeft zou u normaal € 5,00 in uw affiliate account ontvangen, dus de account overdracht in de komende maanden cyclus. Wanneer uw account in totaal € 10,00 of meer bereikt ontvangt u een betaling mits alle bestellingen voldoen aan de voowaarden uiteengezet in (a) hierboven.
  3. Winkel tegoeden kunnen ook eventueel worden afgegeven op verzoek in plaats van normale betaling aan de AFFILIATE.
3. Intrekking van de affiliatie status
De status en deelname aan het affiliatie programma kunnen worden opgeschort of beŽindigd voor de volgende redenen:
  1. Ongepast advertenties (Valse claims, misleidende hyperlinks)
  2. Spamming (massa e-mail, massa nieuwsgroep posting, enz. ..)
  3. Adverteren op sites die illegale activiteiten bevorderen
  4. Schending van de intellectuele eigendomsrechten.

4. Affiliate links
U mag gebruik maken van grafische en -tekstlinks, zowel op uw website als in e-mails. Deze site kan ook "offline" worden geadverteerd in advertenties, magazines en kranten. u mag gebruik maken van de afbeeldingen en tekst die u door ons is aangeleverd, of u kunt uw eigen gebruiken zolang deze eerst door ons zijn goedgekeurd.

5. Affiliate tracking
Wanneer een websurfer klikt via uw affiliate link, wordt er een cookie in de browser geplaatst dat uw affiliate gebruikersnaam bevat. Ook wordt hun IP-adres bijgehouden in de database samen met uw affiliate naam. Wanneer deze persoon beslist een product te kopen, zal het script op zoek gaan naar deze cookie en / of proberen hun IP-adres aan te passen aan de PARTNER die zich zo identificeert en de opdracht krijgt. Bezoekers verzonden via uw affiliate link kunnen een aankoop ook later doen en de commissie zal toch nog worden toegekend indien de cookie aanwezig is in hun browser en / of hetzelfde IP-adres als de gelogd in de database gebruiken.

6. Voorwaarden van de overeenkomst
Deze voorwaarden starten tijdens uw aanmelding bij het affiliate programma en zullen eindigen wanneer uw affiliate account wordt beŽindigd. De voorwaarden van Deze overeenkomst kan door ons op elk gewenst moment worden gewijzigd. Als een aanpassing aan de voorwaarden voor u niet acceptabel is , is uw enige keuze de beŽindiging van uw affiliate account. Bij voortdurende deelname aan het programma zult u elke verandering moeten accepteren.

7. Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte of toevallige schade (verlies van inkomsten, commissies) als gevolg van affiliate tracking storingen of verlies van database-bestanden, en de eventuele resultaten van "bedoelingen van schade" via het programma of onze website. Wij kunnen geen expliciete of impliciete garanties geven met betrekking tot het affiliate programma en / of de producten die worden verkocht op deze site. Wij maken geen aanspraak op de werking van het affiliate programma en dat onze website volkomen foutloos is en we zullen niet aansprakelijk zijn voor eventuele onderbrekingen of fouten hieraan.

Affiliate gaat er tevens mee akkoord en garandeert bovendien dat het zal voldoen aan alle lokale, provinciale en federale wetten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de "OPTA" wet, per 1 januari 2004) met betrekking tot het versturen van e-mails.

Affiliate vrijwaart en houdt lijstenmakerij lijstenmaker gevrijwaard van alle juridische acties, schade of aansprakelijkheden van de dag-tot-dag operaties van Affiliate. onder geen enkele omstandigheid zal lijstenmakerij lijstenmaker aansprakelijk zijn of uit onrechtmatige daad, contract of anderszins voor indirecte, incidentele schade, gevolgschade, bijzondere of morele schade (met inbegrip van maar niet beperkt op schadevergoeding voor verlies van inkomsten, winst, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of gegevens, verlies van goodwill, werkonderbreking, hardware of software storing, of ander geldelijk verlies) die voortvloeien uit of verband houden met enige bepaling van deze overeenkomst of het programma. Zonder beperkingen op het voorgaande lijstenmakerij lijstenmaker totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst zal niet meer bedragen dan de aan totale beloningen of te betalen aan affiliate onder deze overeenkomst.

lijstenmakerij lijstenmaker blijft ten alle tijden eigenaar van alle rechten, titels en belangen in en op alle informatie die wordt gecreŽerd of verzameld in en rond de werking van de lijstenmakerij lijstenmaker website en behoudt zich het recht voor om deze met of zonder kennisgeving te wijzigen of te beŽindigen.
De wetten van de staat der Nederlanden zijn van toepassing op deze overeenkomst. Mocht er sprake zijn van juridisch geschil tussen de partijen, zijn beide partijen het erover eens om de zaak voor arbitrage / bemiddeling via kantongerecht te Rotterdam. Beide partijen zullen onderling moeten overeenkomen dat de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen zich in Rotterdam vevindt.

Door het invullen van het inschrijvingsformulier erkent u dat u door de voorwaarden te lezen en de bovenstaande voorwaarden voor de lijstenmakerij lijstenmaker affiliate programma, deze ook begrijpt, en het hier ook mee eens is.


Volgende_ Inloggen_